thời hạn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Quy-dinh-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai-chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai
Khai, nộp lợi nhuận còn lại