Khấu trừ thuế TTĐB của công ty trực tiếp nhập khẩu xăng dầu

20/01/2018 757 lượt xem    

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được pháp luật thuế các nước qui định hầu như giống nhau gồm : rượu, bia, thuốc lá, xe ô tô, xăng…; kinh doanh cá cược, đua ngựa, đua xe, sòng bạc. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khấu trừ thuế TTĐB của công ty trực tiếp nhập khẩu xăng dầu theo Công văn số 912/TCT-CS ngày 16/3/2017 chính sách thuế TTĐB.

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB:

1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra…”

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi khổ thứ nhất khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế TTĐB:

2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước…

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12/HL-CV của Công ty TNHH Hải Linh về chính sách thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng nhập khẩu. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Hải Linh là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, trực tiếp nhập khẩu xăng để bán ra trong nước thì đối với lượng xăng nhập khẩu trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016, Công ty TNHH Hải Linh phải kê khai, tính thuế TTĐB theo quy định, Công ty TNHH Hải Linh được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của xăng nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO