Khấu trừ thuế GTGT với TS, Hàng hóa được bồi thường do bị tổn thất

20/03/2018 584 lượt xem    

Những vấn đề về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, Vụ Chính sách thuế đã có phiếu lấy ý kiến Tổng cục Thuế về vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ.

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1150/TCT-CS, ngày 02 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 10/12/2014, Tổng cục Thuế đã có Phiếu tham gia ý kiến số 9654 TCT-CS về nội dung nêu trên.

Hiện nay, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1273/CT-KTr1 ngày 26/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về xác định thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Linh bị tổn thất được bảo hiểm bồi thường tương tự nội dung vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen mà Vụ Chính sách thuế đang xử lý.

Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ chỉ quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất…”

Vướng mắc tại các công văn nêu trên có liên quan đến nội dung hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên.

Vì vậy, để việc xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế kính chuyển bản gốc các công văn nêu trên kèm theo hồ sơ để Vụ Chính sách thuế nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ có hướng dẫn xử lý thống nhất.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO