Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên

07/02/2018 977 lượt xem    

Công văn số: 3500/TCT-CS
V/v Thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1546/CT-TT2 ngày 11/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế GTGTVề việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT thì:

“c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

c.5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT thì:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy địnhSố thuế giá trị gia tăng đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế”.

Công văn số 1546/CT-TT2 ngày 11/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các hướng dẫn trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO