Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu của Công ty nhận ủy quyền

21/03/2018 589 lượt xem    

Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh ủy quyền cho Chi nhánh là Công ty Cơ điện lạnh Đà thực hiện gói thầu. Trong trường hợp Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng thực hiện việc nộp thuế GTGT nhập khẩu đều trích từ tài khoản tiền gửi và tiền vay của Công ty; trong khi đó Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh lại không khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng có được phép Khấu trừ đối với số thuế GTGT đã nộp trước đó?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 19/TCT-CS, ngày 05 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT thì:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 184A/CV-CĐL14 ngày 12/11/2014 của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng được biết:

Tại công văn số 184A/CV-CĐL14 nêu trên, Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng trình bày như sau:

Năm 2011, Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh – trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh – trúng thầu và ủy quyền cho Chi nhánh là Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (trụ sở tại TP. Đà Nẵng) thực hiện gói thầu Cơ và Điện cho dự án Banyantree Resort ở Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư là Công ty TNHH Laguna Việt Nam).

Đây là dự án Chủ đầu tư được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng phải thực hiện việc nhập khẩu thiết bị với hồ sơ nhập khẩu (Hợp đồng ngoại và Tờ khai hải quan) đứng tên Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ miễn thuế nhập khẩu; Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã thực hiện mở LC nhập khẩu, thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thực hiện việc nộp thuế GTGT nhập khẩu đều trích từ tài khoản tiền gửi và tiền vay của Công ty; Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ hướng dẫn và theo trình bày của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng nêu trên, về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu được căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của dự án Banyantree mà Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã nộp, đồng thời số thuế GTGT đầu vào này phục vụ cho dự án chịu thuế GTGT của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chấp nhận cho Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu nêu trên. Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh và Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai, nộp thuế GTGT tại đơn vị.

Công văn này thay thế cho công văn số 3316/TCT-CS ngày 15/8/2014 của Tổng cục Thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO