Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm   

05/03/2018 515 lượt xem    

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất không đúng thời điểm thì Cục thuế phải xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 731/TCT-KK, ngày 03 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Điểm 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1.1- Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

1.2- Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định… ”

Khoản 1,2 Điều 14, Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010; khoản 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

  1. a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫntại Thông tư này;

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

  1. a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng; ”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 62000/CT-HTr ngày 08/12/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết:

Căn cứ quy định nêu trên về quản lý, sử dụng hóa đơn thì các tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty thông tin di động, Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty cổ phần Constrexim đầu tư và xây lắp cao tầng, Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội đã thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất không đúng thời điểm. Đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra thực tế về nguồn gốc hàng hóa, đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, nguyên nhân của việc xuất hóa đơn không đúng thời điểm, việc hạch toán kế toán của các doanh nghiệp đối với các hóa đơn liên quan, căn cứ hồ sơ cụ thể để xử lý theo thẩm quyền.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO