Khấu trừ thuế GTGT do Văn phòng Chính phủ chuyển tại Phiếu chuyển số 766/PC-VPCP

11/02/2018 528 lượt xem    

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải xử lý như thế nào theo quy định của Luật thuế? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4987/TCT-CS, ngày 26 tháng 10 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  82/CV-SAA ngày 25/8/2016 của Công ty TNHH Shayio AA gửi Thủ tướng về việc khấu trừ thuế GTGT do Văn phòng Chính phủ chuyển tại Phiếu chuyển số 766/PC-VPCP ngày 12/9/2016. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Shayio AA được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế. Đây không phải là căn cứ để cơ quan thuế không thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Về trường hợp người nộp thuế không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3210/TCT-CS ngày 12/08/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng và công văn số 5392/TCT-CS ngày 02/12/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Long An (bản photo kèm theo).

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15249/BTC-TCT trả lời UBND tỉnh An Giang về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (bản photo kèm theo).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO