Thuế suất thuế GTGT đối với các doanh nghiệp vận tải VR-SB

21/01/2019 891 lượt xem    

Công văn số 1773/TCT-CS

Khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2135/BGTVT-VT ngày 05/03/2018 của Bộ Giao thông vận tải gửi Bộ Tài chính.

Tại công văn có nội dung: “Ngày 13/12/2017; Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 3 năm triển khai tuyến vận tải ven biển. Tại Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến; thắc mắc của doanh nghiệp;

Trong đó có ý kiến của ông Trịnh Quốc Đạt – Chủ tịch Hội vận tải biển Diêm Điền đối với vấn đề thuế VAT như sau: “Thuế VAT 10% đối với các doanh nghiệp vận tải VR-SB gây khó khăn cho doanh nghiệp (vì chỉ được khấu trừ 5%, 5% còn lại không biết khấu trừ vào đâu”;

Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Quý Bộ Tài chính xem xét; có ý kiến đối với kiến nghị nêu trên để trả lời cho doanh nghiệp”.

Liên quan đến kiến nghị của Ông Trịnh Quốc Đạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 về đối tượng chịu thuế:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất; kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”;

Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 về các mức thuế suất Thuế giá trị gia tăng 10%; 0%; 5%

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; sửa đổi Điều 12 về nguyên tắc khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa; dịch vụ sử dụng cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra…”;

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc:

Thuế Giá trị gia tăng (VAT) là loại thuế gián thu; tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ; người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế; người nộp thuế nộp thay cho người tiêu dùng cuối cùng vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với trường hợp nêu tại kiến nghị của Ông Trịnh Quốc Đạt; doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%

Doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ số thuế VAT đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế. Luật Thuế Giá trị gia tăng không có quy định về việc doanh nghiệp chỉ được khấu trừ 5% số thuế VAT đầu vào như Ông Đạt nêu.

Trường hợp còn có vướng mắc, Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải và Ông Trịnh Quốc Đạt trình bày cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Giao thông vận tải được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO