Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

07/02/2018 542 lượt xem    

Công văn s2877/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM.
(Đ/c: 180 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/05/2017/SMBVL ngày 05/5/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 07/02/2017, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 943/CT-TTHT trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM, đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 943/CT-TTHT nêu trên.

Hiện nay, không có quy định về việc chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ Chi nhánh về Trụ sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO