Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với khuôn dùng cho sản xuất kinh doanh

31/01/2018 687 lượt xem    

Ngày nay các DN đều quan tâm đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào, mỗi loại hình DN lại có những quy định riêng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với khuôn dùng cho sản xuất kinh doanh theo Công văn Số: 979/TCT-CS ngày 11 tháng 03 năm 2016 v/v thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/01/2014 là Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế GTGT thì

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm:

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài (theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam);

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa; dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa NK) từ 20 triệu đồng trở lên.Trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

3. Hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày 16/12/2015 Tổng cục thuế nhận được công văn báo cáo số 5137/CT-Ttracủa Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số 02/PVN. 10.2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khuôn dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xem xét trường hợp khuôn mẫu để sản xuất linh kiện của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

  • Được xác định là TSCĐ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (được quản lý theo dõi theo quy định về TSCĐ),
  • Được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế, và
  • Công ty TNHH Piaggio Việt Nam có hóa đơn giá trị gia tăng; có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

=> Theo quy định thì Công tTNHH Piaggio Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các Cục thuế địa phương:

  • Quản lý các nhà cung cấp mượn khuôn của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
  • Đảm bảo việc kê khai thuế của các nhà cung cấp cũng như việc hạch toán kế toán giao dịch mượn khuôn mẫu
  • Tránh trường hợp kê khai, khấu trừ, hoàn thuế và hạch toán CP đối với cùng một hàng hóa tại hai cơ quan thuế khác nhau.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO