Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với hoạt động trưng bày sản phẩm

07/02/2018 1261 lượt xem    

Công văn S3472/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 34603/CT-HTr ngày 25/5/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 118 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định về quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 28/11/2014 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào;

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

 

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

 

Căn cứ khoản 9.a, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư s151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Công văn số 34603/CT-HTr ngày 25/5/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra, xác minh làm rõ, trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MKD Hà Nội mua căn hộ chung cư, tại hợp đồng có ghi mục đích sử dụng là dùng để ở nhưng Công ty dùng làm showroom trưng bày sản phẩm thì Công ty đã hạch toán vào TSCĐ của Công ty hay chưa và thực tế có sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT hay không?

Trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty có đăng ký căn hộ dùng làm showroom là chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không để làm căn cứ xác định Công ty có được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mua căn hộ chung cư hay không.

Ngoài ra, đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác minh, làm rõ thực tế có hoạt động trưng bày sản phẩm cho khách hàng không (căn hộ trưng bày sản phẩm tại tầng 17 khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân trong khi trụ sở công ty tại số 2B Thành Công, Ba Đình), sản phẩm trưng bày có đúng với ngành ngh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không? … để chứng minh hoạt động trưng bày sản phẩm có phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT của Công ty.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO