Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định

22/03/2018 457 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định căn cứ vào công văn 4209/TCT-DNL ngày 12/10/2015

Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT quy định:

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc thiết bị như bảo hành sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dụng phục vụ sản xuất vũ khí khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định,máy móc thiết bị của các tổ chức tín dụng.

Tại công văn số 3201/TCT-DNL ngày 11/8/2015 của Tổng cục hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT quy định:

Thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8994/TGĐ-NHCT10 ngày 24/8/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2014 trở đi, thuế GTGT đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO