Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định

02/02/2018 715 lượt xem    

Mục lục bài viết

 Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định theo hướng dẫn tại công văn 19901/TCT-CS ngày 10/5/017

Căn cứ quy định khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12) quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng :

hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm h khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn về các khoản chi được trừ đối với khấu hao công trình trên đất.

Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

– Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

– Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Ngày 10/2/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17/CT-THNVDT ngày 9/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum nêu vướng mắc về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của tài sản cố định. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 17/CT-THNVDT Cục Thuế tỉnh Kon Tum không trình bày đầy đủ thông tin và không gửi kèm các tài liệu liên quan về việc DNTN Vĩnh Hưng có hợp đồng thuê đất trên đất sở hữu của chủ doanh nghiệp là ông Hoàng Đình Ngãi hay không? Thời gian thuê trong bao lâu?

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Kon Tum thì giấy phép xây dựng được cấp để sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị (cấp cho ông Hoàng Đình Ngãi và bà Nguyễn Thị Lập), nhưng không có ý kiến về việc giấy phép xây dựng như trên có phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không?

Cục Thuế tỉnh Kon Tum không trình bày các thông tin cụ thể về: quy mô công trình xây dựng cửa hàng xe máy như thế nào? Diện tích sử dụng cho hoạt động kinh doanh xe máy trên tổng diện tích xây dựng là bao nhiêu, và quyền sở hữu cửa hàng xe máy sau thời gian thuê là như thế nào?

Cục Thuế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm kiểm tra, rà soát hợp đồng thuê đất của DNTN Vĩnh Hưng; đối chiếu và xem xét tính phù hợp của việc xây dựng cửa hàng xe máy trong khi giấy phép xây dựng là sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị với quy định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; xác định diện tích sử dụng và quyền sở hữu tài sản để phục vụ cho hoạt động kinh doanh xe máy trong và sau thời gian thuê; kiểm tra, xem xét các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn và sổ sách kế toán quản lý, theo dõi hạch toán công trình xây dựng cửa hàng xe máy của DNTN Vĩnh Hưng để xem xét tính tuân thủ, phù hợp theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO