Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ

01/02/2018 663 lượt xem    

Ngày nay rất nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc hóa đơn xuất nội bộ có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ theo Công văn Số: 1607/TCT-KK  v/v: khu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ.

Căn cứ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đu vào được quy định tại:

– Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;

– Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử)

Các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

 Công văn số 257/CT-KTrTđề ngày 01/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn xuất nội bộ.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phú (Chi nhánh) tại Quảng Ngãi là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Mỹ Phú (Công ty mẹ) tại Đà Nẵng và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt (Công ty mẹ) tại Quảng Bình. Công ty mẹ có thực hiện xuất hàng hóa cho Chi nhánh để bán, Chi nhánh thanh toán tiền hàng bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty mẹ hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Công ty mẹ mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nng (đối với trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Mỹ Phú) và Cục Thuế tỉnh Quảng Bình (đối với trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Tuấn Việt) để kiểm tra, làm rõ:

– Nếu Công ty có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty mẹ và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc: chấp thuận cho Chi nhánh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Nếu Công ty không có quy chế nội bộ về việc thanh toán giữa Công ty mẹ và Chi nhánh theo hình thức nộp tiền mặt thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT có giá trị trên 20 triệu đồng do Công ty mẹ xuất giao hàng hóa luân chuyển nội bộ đến Chi nhánh để bán mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO