Hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp chuyển nhượng

12/03/2018 621 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề khấu trừ thuế GTGT căn cứ vào công văn 1583/TCT-DNL ngày 23/04/2015

Tại Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên quy định:

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với: Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này.

Tại Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau.

Tuy nhiên, tại công văn số 3702/CT-KTr2 ngày 9/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình, Cục Thuế có phản ánh:

Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình có công văn về việc xin khấu trừ thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với 02 hóa đơn mà Tổng công ty vật tư Nông nghiệp xuất cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3702/CV-KTr2 ngày 9/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và công văn số 94/DIC.TB ngày 30/7/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình (bản photocopy đính kèm).

Về thuế GTGT đối với Hợp đồng bồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát), Tổng cục Thuế đã có công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng số 05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa Tổng công ty vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát) về việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khu dân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nếu việc thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai công văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO