Khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu bên nước ngoài mất khả năng thanh toán

26/02/2018 563 lượt xem    

Trường hợp DNTN Phú Lợi không được khách hàng bên nước ngoài là Beihai New China Land trading Co.Ltd thanh toán tiền hàng do chất lượng hàng hóa không đảm bảo, khách hàng đã giao lô hàng cho Nhà máy cồn ở Zhanjiang 218,3MT, nhưng Nhà máy từ chối nhận tiếp số hàng còn lại thì có được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu bên nước ngoài mất khả năng thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 649/TCT-KK ngày 22 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.11 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT- BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

“b.11) Trường hợp hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài nhưng vì lý do khách quan phía nước ngoài từ chối không nhận hàng và cơ sở kinh doanh tìm được khách hàng mới cùng quốc gia với khách hàng ký kết hợp đồng mua bán ban đầu để bán lô hàng trên thì:

                Hồ sơ hoàn thuế gồm toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách hàng ban đầu (hợp đồng, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, hoá đơn), công văn giải trình của cơ sở kinh doanh lý do có sự sai khác tên khách hàng mua (trong đó cơ sở kinh doanh cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, đảm bảo không có gian lận), toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách hàng mới (hợp đồng, hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định và các chứng từ khác – nếu có).”

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT- BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:

“d.1) Đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu hàng hoá phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

– Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam đã đăng ký với cơ quan hải quan tại nước nhập khẩu hàng hoá (01 bản sao); hoặc

– Đơn khởi kiện đến toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác nhận của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc

– Phán quyết thắng kiện của toà án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh (01 bản sao); hoặc

– Giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận (hoặc thông báo) bên mua nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).”

                Trả lời Công văn số 3765/CT-THNVDT ngày 09/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp DNTN Phú Lợi không được khách hàng bên nước ngoài là Beihai New China Land trading Co.,Ltd thanh toán tiền hàng do chất lượng hàng hóa không đảm bảo, khách hàng đã giao lô hàng cho Nhà máy cồn ở Zhanjiang 218,3MT, nhưng Nhà máy từ chối nhận tiếp số hàng còn lại.

Theo đó, trường hợp này không phải là trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán như quy định tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Do vậy, căn cứ hồ sơ, tài liệu kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của DNTN Phú Lợi theo báo cáo tại Công văn số 3765/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Gia Lai thì DNTN Phú Lợi không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO