Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua bán bất động sản

02/01/2019 479 lượt xem    

  Công văn số 2930/TCT-CS

V/v Hoàn thuế GTGT.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Tổng cục Thuế nhận được:

  • Công văn số 2529/CT-TTHT ngày 10/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
  • Công văn số 3038/CT-THVNDT ngày 13/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua bán BĐS đã được bên bán kê khai, nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh BĐS;

Căn cứ khoản 3 Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

“3. Trường hợp

  • Hóa đơn đã lập và giao cho người mua,
  • Đã giao hàng hóa,
  • Cung ứng dịch vụ,
  • Người bán và người mua đã kê khai thuế,

Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp DN tư nhân xây dựng – thương mại – sản xuất mộc mỹ nghệ Thiên Phúc (DNTN Thiên Phúc) xuất 02 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Sài Gòn Anh Phát (Công ty Sài Gòn Anh Phát) nội dung chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, trên hóa đơn DNTN Thiên Phúc đã tính toàn bộ giá trị chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuế suất thuế GTGT 10% là không đúng quy định.

DNTN Thiên Phúc và Công ty Sài Gòn Anh Phát thực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời DNTN Thiên Phúc lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, DNTN Thiên Phúc và Công ty Sài Gòn Anh Phát kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO