Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn không có chứng từ

28/03/2018 566 lượt xem    

Trường hợp Công ty bị xử phạt vì không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn GTGT:

– Mua hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng thanh toán trả chậm;

– Giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên

thì việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ diễn ra theo hình thức nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các hướng dẫn về vấn đề trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5560/TCT-KK, ngày 24/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 9 Điều 1 TT 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của BTC sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC của BTC hướng dẫn Điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

– Điểm c Khoản 3 Điều 15 TT 219/2013/TT-BTC của BTC hướng dẫn Điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

– Điểm a Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi khổ thứ nhất Điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

– Điều 10 TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 15 TT219/2013/TT-BTC về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

– Khoản 10 Điều 1 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và TT 151/2014/TT-BTC của BTC) về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

– Khoản 5 Điều 10 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 57264/CT-HTr ngày 03/9/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trình bày về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nộ được biết:

Theo báo cáo của Cục Thuế:

Qua kiểm tra trước hoàn thuế GTGT tại Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà (kỳ tính thuế GTGT từ tháng 9/2012 đến tháng 03/2014), Công ty không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn GTGT:

– Mua hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng thanh toán trả chậm;

– Giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên

phát sinh trong tháng 12/2013, 3 tháng đầu năm 2014.

Ngày 8/7/2014, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành QĐ 33499/QĐ-CT-KTT6 về việc xử phạt VPHC do khai sai nhưng chưa được hoàn thuế. (Căn cứ vào Biên bản kiểm tra thuế ngày 30/6/2014).

Đến tháng 7/2014, Công ty có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các hóa đơn nêu trên. Do đó Công ty được khai bổ sung thuế GTGT trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có quyết định xử lý liên quan đến số thuế GTGT không đủ Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT. (Theo QĐ 33499/QĐ-CT-KTT6 ngày 8/7/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội).

Cụ thể Công ty được khai bổ sung cho hóa đơn trên từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2014. Đến nay, đã hết hạn 6tháng để khai bổ sung nên Công ty không được khai khấu trừ bổ sung.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO