Khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

10/01/2019 666 lượt xem    

Công văn số 5913/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng tàu
– Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
(Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu)

Tiếp theo công văn số 5053/TCT-TNCN ngày 14/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc “Khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Khóa 13, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế; trong đó, tại khoản 2, Điều 2 của Luật có quy định:

“Điều 2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.

…2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3 như sau:

“c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”

Căn cứ quy định nêu trên và hiệu lực thi hành của Luật số 71/2014/QH13 thì kể từ ngày 01/01/2015, khoản thu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng tàu phổ biến, hướng dẫn Công ty TNHH Hồ Tràm và các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO