Hướng dẫn kết chuyển từ TK 911 sang TK 421 theo chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp

04/10/2019 3587 lượt xem    

Tại Thông tư 107/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, khi hạch toán tài khoản 911 có các tài khoản con là :

 • 9111 xác định kết quả hoạt động hành chính sự nghiệp;
 • 9112 xác định kết quả hoạt động SXKD, DV;
 • 9113 xác định kết quả hoạt động tài chính;
 • 9118 xác định kết quả hoạt động khác.

Như vậy khi kết chuyển từ 911 sang 421 thì vướng mắc xảy ra: Về tổng thể tài khoản cái 911 kết chuyển sang 421 là hết không có số dư nhưng về chi tiết các tài khoản con 9112, 9113… thì không phải tài khoản con nào cũng hết số dư. Vì tôi chỉ thấy hướng dẫn hạch toán từ 911 là tài khoản cái chứ không phải từ 1 tài khoản con nào của 911..sang 421. Vậy hạch toán như thế nào cho phù hợp để khi đó tài khoản con cũng không còn số dư như tài khoản cái 911? 

Dựa trên các văn bản pháp luật, các thông tư, nghị định và chuẩn mực kế toán VAS hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc kế toán

1.1 – Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả các hoạt động của đơn vị hành chính, sự nghiệp trong một kỳ kế toán năm, Kết quả hoạt động của đơn vị bao gồm: Kết quả hoạt động do NSNN cấp; kết quả hoạt động viện trợ, vay nợ nước ngoài; kết quả hoạt động thu phí, lệ phí; kết quả hoạt động tài chính; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kết quả hoạt động khác.

1.2- Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của tất cả các hoạt động trong kỳ kế toán. Đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi kết quả của từng hoạt động.

1.3- Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

2. Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

3. Tài khoản này có 4 tài khoản cấp 2:

– TK 9111- Xác định kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động hành chính, sự nghiệp tại đơn vị (gồm hoạt động do NSNN cấp (kể cả phần thu hoạt động được để lại đơn vị mà đơn vị được giao dự toán (hoặc không giao dự toán) nhưng yêu cầu phải quyết toán theo mục lục NSNN; phí được khấu trừ, để lại và viện trợ, vay nợ nước ngoài).

– TK 9112- Xác định kết quả hoạt động SXKD, dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– TK 9113- Xác định kết quả hoạt động tài chính: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động tài chính.

– TK 9118- Xác định kết quả hoạt động khác: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động khác của đơn vị.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ TK 91181- Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản của đơn vị.

+ TK 91188- Kết quả hoạt động khác: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động khác của đơn vị.

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, về kết cấu và nội dung phản ánh của TK 911- Xác định kết quả, quy định TK 911 không có số dư cuối kỳ (phải kết chuyển hết về TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.

Căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 4 Thông tư 107 quy định “Đơn vị được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư 107 để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị. Trường hợp bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư 107 thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

Theo đó, nếu đơn vị thấy cần thiết phải bổ sung các TK chi tiết của TK 421 phục vụ yêu cầu quản lý thì được bổ sung tài khoản chi tiết (nhưng không ngang cấp với các TK đã quy định trong Thông tư 107).

Đề nghị độc giả thực hiện đúng quy định.

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO