Kê khai và nộp thuế TNCN của người không cư trú

25/01/2018 1023 lượt xem    

Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cư trú theo quy định của pháp luật vềthuế TNCN. Cá nhân không cư trú có phải kê khai nộp thuế TNCN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Kê khai và nộp thuế TNCN của người không cư trú theo Công văn số 102/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/1/2017 v/v chính sách thuế TNCN.

Tại điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định:

“bĐối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập”

Căn cứ theo quy định trên:
– Chỉ có những cá nhân cư trú có thu nhập thì tiền lương, tiền công mới phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa mà cá nhân đó muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo.

Tại điểm c khoản 8 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn:

“c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Đi với thu nhập từ tin lương, tin công là Cục Thuế nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam.”

 Việc xác định cá nhân không cư trú đối với người nước ngoài thì được xác định theo thời gian là:

+ Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch.
+ Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.
– Đối với cá nhân cư trú thì doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN tháng, quý theo Biểu lũy tiến từng phần.
– Đối với cá nhân không cư trú việc khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:
“1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”

Vậy thuế TNCN của cá nhân không cư trú = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số HMS/123-RO ngày 09/11/2016 của Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội Ông Yamazaki là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, không tách được thu nhập ở nhiều nơi và một số khoản chi phí đi lại, vé máy bay nội địa… trong thời gian ông Yamazaki làm việc tại Việt Nam sẽ do Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội chi trả.

Do vậy Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016: Ông Yamazaki nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO