Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu

05/02/2018 939 lượt xem    

Về việc nâng cấp ứng dụng bổ sung thêm tên hàng hóa “Thuốc lá điếu gia công” có phù hợp với quy định tại Luật thuế TTĐB hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3876/TCT-KK, ngày 28 tháng 8 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

-Căn cứ Điều 2 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Chính Phủ quy định về đối tượng chịu thuế TTĐB.

-Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về người nộp thuế.

-Căn cứ tại điểm a, khoản 1 Điều 13 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2016 về trách nhiệm khai thuế TTĐB.

-Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính về giá tính TTĐB.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1625/CT-TTHT ngày 28/06/2017 về việc đề nghị Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và Hợp đồng gia công sản xuất thuốc lá số 02/HĐGC/B/17 giữa Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp là đơn vị nhận gia công thuốc lá thành phẩm và chịu trách nhiệm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (nộp thay và được bên giao gia công hoàn trả số thuế tiêu thụ đặc biệt) do đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp phải thực hiện kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về việc nâng cấp ứng dụng bổ sung thêm tên hàng hóa “Thuốc lá điếu gia công”: do quy định tại Luật thuế TTĐB không có tên hàng hóa này và việc xác định tính thuế chỉ khi sản phẩm được bán ra do đó khi kê khai người nộp thuế phải chọn danh mục hàng hóa là thuốc lá điếu và tính thuế theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO