Kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất

18/01/2018 753 lượt xem    

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất. Các hóa đơn đã kê khai thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3127/TCT-KK;ngày 14 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua; đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; người bán và người mua đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0407/2017/APC ngày 04/07/2017 và công văn số 2405-2017/APC ngày 24/05/2017 của Công ty CP XNK Châu Á-Thái Bình Dương (Đ/c: Nhà N6 – số 25 Láng Hạ, Phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội); đề nghị hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP XNK Châu Á – Thái Bình Dương đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai; điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO