Kê khai thuế chuyển nhượng vốn và xử lý hồ sơ khai thuế

12/03/2018 825 lượt xem    

Công văn số: 2765/TCT-CS

chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
– Công ty TNHH Keum Han Việt Nam
(Địa chỉ: xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số TAX2015/002 ngày 22/05/2015 của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam về việc bất hợp lý trong thủ tục kê khai thuế chuyển nhượng vốn và công văn số 1429/CT-KTT2 ngày 29/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc xử lý hồ sơ khai thuế của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Phạm vi áp dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ tính thuế.

c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số TAX2015/002 ngày 22/05/2015 của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam về việc bất hợp lý trong thủ tục kê khai thuế chuyển nhượng vốn và công văn số 1429/CT-KTT2 ngày 29/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc xử lý hồ sơ khai thuế của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Keum Han Việt Nam được biết:

Theo giải trình của Công ty tại công văn số TAX2015/002 ngày 22/05/2015:

Công ty là công ty TNHH 1 thành viên do Công ty TNHH Hutchinson Korea sở hữu, tỷ trọng tài sản là bất động sản chiếm khoảng 18% tổng tài sản Công ty.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2014, Công ty TNHH Hutchinson Korea (thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc) là chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Keum Han Việt Nam, bán toàn bộ Công ty TNHH Keum Han Việt Nam cho Công ty Hutchinson (thành lập và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa Pháp) dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản

thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó, giá mua của phần vốn chuyển nhượng là giá trị phần vốn góp trên cơ sở sổ sách; hồ sơ; chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được xác nhận bằng kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập. Công ty TNHH Keum Han Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Hutchinson Korea.

Liên hệ tư vấn miễn phí

       Chúc các bạn thành công! 

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO