Kê khai, nộp thuế TNDN với tiền hỗ trợ nhận từ cơ sở kinh doanh khác

28/03/2018 727 lượt xem    

Những vấn đề về Kê khai, nộp thuế TNDN với tiền hỗ trợ nhận từ cơ sở kinh doanh khác cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5567/TCT-CS, ngày 25/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm 2.18, 2.19 Mục IV Phần B TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn:

“2.18. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong các trường hợp:

– Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

2.19. Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN  theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3108/CVTT ngày 31/8/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành về chính sách thuế TNDN. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành xác định rõ trong khoản tiền Công ty cổ phần Nha Trang Bay thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành số tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và số tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất.

Với thuế TNDN: thực hiện theo quy định

Với thuế GTGT :Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO