Kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp của nhà thầu nước ngoài không có hiện diện tại VN

15/01/2019 940 lượt xem    

Công văn số 3065/TCT-KK

V/v cấp MST để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4492/CT-TTHT ngày 24/5/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký mã số thuế của Công ty Tag-It Pacific Ltd có trụ sở tại Hông Kông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTC:

+ Hướng dẫn về thủ tục đăng ký Mã số thuế và kê khai nộp thuế nhà thầu quy định:

“3. Cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể

b) Cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì được cấp mã số thuế 10 số theo từng hợp đồng thầu đã ký.”

– Khoản 3 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hồ sơ đăng ký thuế, quy định:

“3. Đối với người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu; hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành; hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).”

Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về:

– Quyền xuất khẩu,

– Quyền nhập khẩu

của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, cụ thể:

+ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP có nêu:

“2. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Thương mại”

+ Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; như sau: “a) Thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam.”

+ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu:

“1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm quản lý, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.”

Theo các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty Tag-It Pacific Ltd là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng Việt Nam thì Công ty Tag-It Pacific Ltd phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Sau khi Công ty Tag-It Pacific Ltd được cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

do cơ quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Tag-It Pacific Ltd thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Việc thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp của Công ty Tag-It Pacific Ltd sau khi đăng ký thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4431/TCT-KK ngày 23/9/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO