Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà

11/01/2020 486 lượt xem    

Số: 2056/TCT-KK

V/v kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
Trả lời công văn số 684/CT-KK&KTT ngày 21/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động của Phà Vàm Cống, Phà Tân Châu (An Giang), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại số 36/2005/QH11:

“8. Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.
9. Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.”.

2. Theo quy định tại Mục II Phụ lục II về Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

“502: Vận tải đường thủy nội địa
Nhóm này gồm: Vận tải hành khách hoặc hàng hóa trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch bằng tàu loại không phù hợp để đi biển hoặc bằng phương tiện cơ giới khác (phà, thuyền, ghe, xuồng có gắn động cơ) và phương tiện thô sơ (thuyền, ghe, xuồng không gắn động cơ).”.
Căn cứ các quy định tại điểm 1 và Điểm 2 nêu trên thì hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng phà của Cụm Phà Vàm Cống (MST 1600475977) và Công ty TNHH MTV Phà An Giang (MST 1600110119) là hoạt động cung ứng dịch vụ.

3. Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cụm Phà Vàm Cống và Công ty TNHH MTV Phà An Giang có trụ sở chính tại tỉnh An Giang, không thành lập đơn vị trực thuộc là Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất tại tỉnh Đồng Tháp, chỉ phát sinh doanh thu hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng phà từ tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh An Giang thì Cụm Phà Vàm Cống và Công ty TNHH MTV Phà An Giang không phải khai, nộp thuế tại tỉnh Đồng Tháp. Trường hợp Cụm Phà Vàm Cống và Công ty TNHH MTV Phà An Giang có thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp thì Chi nhánh phải khai, nộp thuế đối với doanh thu hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng phà từ tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh An Giang theo quy định.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu trình Bộ hướng dẫn quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh (của doanh nghiệp) đóng tại địa phương cấp tỉnh khác tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc đóng trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, theo đó đầu bến phà tại tỉnh Đồng Tháp sẽ được thực hiện quản lý thuế theo địa điểm kinh doanh.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO