Kê khai các khoản giảm trừ trong trường hợp nợ lương

01/02/2018 836 lượt xem    

Điều mà người lao động, công nhân viên chức quan tâm nhất là lương và thuế TNCN phải nộp nếu có. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Kê khai các khoản giảm trừ trong trường hợp nợ lương theo Công văn Số: 2882/TCT-TNCN ngày 27 tháng 06 năm 2016 v/v chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Điểm 2b, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ, trong đó quy định:

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tin công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế”.

Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên cũng quy định:

“Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh”.

Công văn số 630/CT-TNCN ngày 7/4/2016 của Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn về việc kê khai các khoản giảm trừ trong trường hợp nợ lương

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân nhận thu nhập năm 2015 thì được trừ các khoản giảm trừ của năm 2015.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO