Hướng dẫn xử lý bù trừ tiền thuế TNDN của các loại HĐKD

15/01/2019 1404 lượt xem    

Công văn số: 3544/TCT-KK

Xử lý bù trừ thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 5739/CT-KKKTT ngày 15/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn xử lý bù trừ tiền thuế TNDN của:

– Hoạt động kinh doanh bất động sản

– Hoạt động kinh doanh khác.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC

được sửa đổi bổ sung tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC;

Căn cứ Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về việc Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

Căn cứ Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về việc:

– Hoàn trả tiền thuế,

– Hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ

với khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp Công ty tại thời điểm quyết toán thuế TNDN năm 2017, Công ty đồng thời có số phải nộp và số nộp thừa trên các tiểu mục khác nhau của cùng một sắc thuế thì Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn doanh nghiệp xử lý số thuế nộp thừa theo quy định tại điểm a, b,c Khoản 2 Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp DN lựa chọn thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa trên tiểu mục 1053 với số tiền thuế phải nộp trên tiểu mục 1052 thì Cục Thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế kiêm bù trừ để giải quyết cho DN.

Đối với trường hợp Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo (MST 2500221949),

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện kiểm tra số liệu cụ thể của doanh nghiệp.

Nếu DN có kê khai và tạm nộp thuế TNDN theo tiến độ thu tiền của khách hàng khi thực hiện dự án đầu tư tại Hà Nội, Thanh Hóa thì:

– Doanh thu từ hoạt động này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm;

– Số tiền thuế đã nộp là

– Khoản tạm nộp, không phải khoản nộp thừa thuế TNDN kỳ quyết toán năm 2017 và

– Không được xử lý bù trừ với nghĩa vụ phải nộp trên tờ khai quyết toán năm 2017.

Nếu DN có số thực nộp thừa so với nghĩa vụ phải nộp trên tờ khai quyết toán năm 2017, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn DN xử lý theo quy định tại điểm a, b,c Khoản 2 Điều 33, Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp DN lựa chọn thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa trên tiểu mục 1053 với số tiền thuế phải nộp trên tiểu mục 1052 thì Cục Thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế kiêm bù trừ để giải quyết cho DN.

Khi lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN cho Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký:

– Kê khai,

– Quyết toán thuế,

Cơ quan thuế phải:

– Xác định

– Phân bổ

số tiền phải hoàn trả cho từng địa phương nơi đã thu ngân sách nhà nước, số tiền phải bù trừ cho từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu, mỗi địa phương ghi một dòng riêng trên Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO