Hướng dẫn xác định doanh thu tính mức thu lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh

12/01/2019 1030 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4958/TCT-DNNCN
V/v xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: 182 T
A16, tổ 4, khu phố 2, phường Thới An, Q.12, TP. Hồ Chí Minh-0943.81.773

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 1017 8/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ

chuyển kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nhàn- TP Hồ Chí Minh về lệ phí môn bài năm 2018. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ về lệ phí môn bài quy định:

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

“…

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm; thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cp đăng ký thuế và mã số thuế; mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm; thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình sn xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm; không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm…

– Tại khoản 2, Điều 4, TT 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC về lệ phí môn bài hướng dẫn:

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

“…

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đng/năm;

b) Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu; thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài; là doanh thu tính thuế TNCN của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm; thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

…”

– Tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán:

Mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT; không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của năm.

Trường hợp:

Cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm:

– Cá nhân mới ra kinh doanh

– Cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ

– Cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh

thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT; không phải nộp thuế TNDN là doanh thu tính thuế TNDN của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm

Ví dụ 1: Ông bắt đầu kinh doanh từ tháng 4 năm 2015, và dự kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tế kinh doanh là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng) thì doanh thu tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 4 năm 2015 là 90 triệu đồng…”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm trước liền kề theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật thuế TNCN.

Theo quy định của pháp luật thuế TNCN thì doanh thu tính thuế TNCN của năm đối với trường hợp kinh doanh không trọn năm bao gồm cả trường hợp mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng đầu năm là doanh thu tính thuế TNCN của một năm (12 tháng).

Như vậy, trường hợp Bà Nguyễn Thị Nhàn ra kinh doanh từ tháng 4/2018 thì Bà thuộc diện nộp lệ phí môn bài của cả năm 2018 tính theo mức doanh thu của 12 tháng. Đối với năm 2019, mức lệ phí môn bài được tính theo doanh thu 12 tháng của năm trước liền kề là năm 2018.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Nguyễn Thị Nhàn được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO