Hướng dẫn về việc khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp tiền thuế

14/01/2019 993 lượt xem    

Công văn số 3523/TCT-QLN

V/v khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh
(Địa chỉ: Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56/CV-LTĐA ngày 06/9/2018 của Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh đề nghị khoanh nợ, không tính tiền chậm nộp và tạm dừng cưỡng chế nợ thuế.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

1. Về việc khoanh nợ và không tính tiền chậm nộp tiền thuế

– Về việc khoanh nợ thuế: Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành không có quy định về việc khoanh nợ thuế.

– Về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế:

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì:

 • Không thực hiện cưỡng chế thuế
 • Không phải nộp tiền chậm nộp

tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp tiền thuế thì lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

 

2. Về việc tạm dừng cưỡng chế nợ thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của:

– Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

– Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định như sau:

Tại Khoản 1 Điều 32 quy định: “NNT nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng không có khả năng nộp đủ trong một lần số tiền thuế, tiền chậm nộp nếu có:

 •  Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng,
 •  Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế,
 •  Cam kết nộp dần tiền thuế nợ

thì được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.”

Tại Khoản 6 Điều 32 quy định:

“Trong thời gian được nộp dần tiền thuế nợ, tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đủ điều kiện được nộp dần tiền thuế nợ thì lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết nộp dần tiền thuế nợ theo quy định.

Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, Công ty được tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với số thuế được nộp dần.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh biết và thực hiện.

 

Chúc bạn thành công.

 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO