Hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với đơn vị trực thuộc

26/12/2018 512 lượt xem    

Công văn số 1327/TCT-DNL

V/v Nộp thuế TNDN của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn 783/SCB-TGĐ.14 ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn:

Về việc nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c, mục 1, điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“c) Trường hợp NNT có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Tại điểm d, mục 1, Phần II, Thông tư số 59/2003/TT-BTC, 23 tháng 6 năm 2003, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, quy định:

“d) Thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành. Thuế thu nhập của các đơn vị hạch toán toàn ngành là phần thu nhập nộp ngân sách từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của các đơn vị sau đây:

– Các hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực Việt Nam; các Công ty điện lực I, II, III, Công ty điện lực thành phố Hà Nội; Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh; công ty điện lực Hải Phòng; Công ty điện lực Đồng Nai;

– Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội; Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu long;…”

Căn cứ các quy định trên:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn có hoạt động sản xuất kinh doanh tương tự đơn vị hạch toán toàn ngành (các ngân hàng), có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay còn gọi là báo sổ thì hai Chi nhánh Cần Thơ và Chi nhánh Ninh Kiều tập hợp chứng từ, cuối tháng gửi về công ty mẹ để kê khai; quyết toán thuế TNDN.

Do vậy, Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực hiện khai, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính là đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP Sài Gòn biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO