Hướng dẫn về tiền sử dụng đất đối với lòng hồ thủy điện

07/01/2019 812 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4701/TCT-CS
V/v tiền sử dụng đất đối với lòng hồ thủy điện.

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi
Đ/c: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

 

Trả lời Công văn số 644/TĐĐHĐ-TCKT ngày 08/09/2014 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi về tiền sử dụng đất đối với lòng hồ thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm 2013:

+ Tại Điều 55 quy định:

Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

+ Tại điểm đ, khoản 1 Điều 56 quy định:

Điều 56. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

…đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê

– Tại Điều 1 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01/07/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) thì không còn quy định về trường hợp thuê đất chuyển hình thức sang giao đất. Vì vậy, không có căn cứ để giải quyết việc chuyển diện tích lòng hồ thủy điện từ hình thức thuê đất sang giao đất và miễn thu tiền sử dụng đất theo đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO