Hướng dẫn về thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài

09/01/2019 687 lượt xem    

Công văn số 5494/TCT-HTQT
V/v thuế đối với nhà thầu nước ngoài

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên
– Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1938/CT-KKKTT ngày 10/11/2014 của Cục Thuế Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xác nhận số thuế TNDN đã nộp của Công ty nộp thay các nhà thầu nước ngoài:

Điểm 5, Điều 44, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế TNDN đã nộp tại Việt Nam đã được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú cần thực hiện các thủ tục sau đây:

a) Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế để làm thủ tục xác nhận. Hồ sơ bao gồm:

a.1) Giấy đề nghị xác nhận số thuế TNDN đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó cung cấp các thông tin về giao dịch liên quan đến thu nhập chịu thuế và số thuế phát sinh từ giao dịch đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Thuế nơi đối tượng đăng ký thuế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam theo mẫu số 04/HTQT hoặc mẫu số 05/HTQT ban hành kèm theo Thông tư này…”

Căn cứ quy định nêu trên, để thống nhất thực hiện giữa các Cục Thuế trong việc xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC: người nộp thuế nộp Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo mẫu 03/HTQT; cơ quan thuế xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam theo mẫu 04/HTQT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục xác nhận số thuế đã nộp theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.

2. Đối với việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng phần mềm giữa Công ty và nhà cung cấp nước ngoài:

Để có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế TNDN liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng phần mềm giữa Công ty và nhà cung cấp nước ngoài, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Thái Nguyên cung cấp các hợp đồng cụ thể để Tổng cục hướng dẫn Cục Thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 Hotline: 0966.246.800

 Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO