Hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu

02/01/2019 524 lượt xem    

Công văn số: 2746/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

 

Trả lời công văn số 1020/CT-KK&KTT ngày 13/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu của Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu; về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu…”.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với CIMENTIA TRADING AG, trong đó có điều khoản thanh toán bằng thư tín dụng chuyển khoản không hủy ngang và hai bên đều chỉ định Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lan Hương (không phải là văn phòng đại diện tại Việt Nam) là đại diện đàm phán và thanh toán, trên Phiếu báo Có của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Ninh Bình có ghi tên đơn vị trả là Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lan Hương và tên đơn vị thụ hưởng là:

Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương thì việc thanh toán như trên không đáp ứng quy định về điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình biết. Đối với các vướng mắc của đơn vị, để thực hiện đúng quy định; đề nghị Cục Thuế khi có văn bản gửi về Tổng cục Thuế cần phải có đề xuất xử lý vụ việc cụ thể. Tổng cục Thuế chỉ trả lời khi có đề xuất của Cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO