Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT và mức độ khấu trừ thuế GTGT đầu vào với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi

16/01/2019 859 lượt xem    

Công văn số 2104/TCT-CS

 chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Đ/c: Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

về việc áp dụng chính sách thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về đối tương không chịu thuế GTGT

“1. Sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác; hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.”

Tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

a) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ; kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa; dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;

…”

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC

hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác; hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch; phơi; sấy khô; bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng; cắt; ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác….”

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 7 Điều 14 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC

hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế gia trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế gia trị gia tăng.

4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế gia trị gia tăng qua các khâu để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tại các khâu được khấu trừ toàn bộ.

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ, trừ các trường hợp sau:

a) Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hướng dẫn tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp sản phẩm sữa tươi sống được xác định là sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường do cơ sở tự chăn nuôi, sản xuất bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua (được chế biến từ sữa tươi sống) là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10%.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017: các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa trực thuộc Công ty mẹ – Công ty cổ phần sữa Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân riêng thì khi bán hàng hóa, dịch vụ các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Do đó, đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa nêu trên thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT như cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung là không phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO