Hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

05/01/2019 619 lượt xem    

Công văn số: 4064/TCT-KK

Khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1908/2014/Holcim đề ngày 19/8/2014 của Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam đề nghị hướng dẫn về kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định:

“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”;

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam:

Có trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh có nhà máy xi măng Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang, nhà máy đã thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thì đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào Nhà máy ủy quyền thanh toán qua ngân hàng (tài khoản ngân hàng đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) cho Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thì những hóa đơn GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO