Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT và việc phát hành, sử dụng hóa đơn

16/03/2018 665 lượt xem    

Số: 2067/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 486/CT-TTr ngày 04/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vướng mắc về

+ Chính sách thuế GTGT

+ Việc phát hành, sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thuận Hòa.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Giang lập hóa đơn GTGT khi không còn là chủ của Doanh nghiệp tư nhân TM Thuận Hòa.

Căn cứ Khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

Quy định về quản lý doanh nghiệp tư nhân;

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005:

Quy định về bán doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu tại công văn số 486/CT-TTr ngày 04/02/2015.

2. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi chưa có hợp đồng thuê trang trại chăn nuôi.

Về nội dung tương tự, ngày 23/4/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1368/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1368/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO