Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với máy ATM

17/03/2018 935 lượt xem    

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí mua máy ATM cũng như thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của máy ATM có được phép khấu trừ theo quy định của chính sách thuế hiện hành? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3058/TCT-DNL, ngày 29 tháng 07 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 1c Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về khấu trừ thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào áp dụng từ ngày 01/01/2014 quy định

“…c) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này, trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”.

Tại khoản 3, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 108/HHNH-CQTT ngày 19/5/2015 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị sửa đổi nội dung về thuế giá trị gia tăng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được biết:

Căn cứ quy định trên thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí mua máy ATM cũng như thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí liên quan đến hoạt động của máy ATM không được khấu trừ. Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu và báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi nội dung chính sách thuế nếu đề xuất của Hiệp hội Ngân hàng phù hợp với thực tế, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO