Hướng dẫn về chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

02/01/2019 564 lượt xem    

Công văn số: 3069/TCT-CS

V/v Chính sách thu tiền sử dụng đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

 

Trả lời Công văn số 910/CT-THDT ngày 22/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định về miễn tiền sử dụng đất:

“Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển Mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Tại Khoản 3 Mục II Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Khoản 5 quy định về miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở gồm các trường hợp:

Được giao đất; được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở, cụ thể như sau:

…d- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở;”

Tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở quy định:

“Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ ông Lê Hữu Trạc đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00815 cho thửa đất đang sử dụng; trong đó có xác định diện tích đất ở là 200 m2 và diện tích đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm khác) là 1.016 m2.

Nếu Ông là thương binh bị mất sức lao động 92% và chưa được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào thì được miễn tiền sử dụng đất một lần đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở, khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích 200 m2 từ diện tích đất trồng cây hàng năm sang đất ở đối với thửa đất nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO