Hướng dẫn về chế độ ưu đãi xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao

02/01/2019 444 lượt xem    

Công văn số 2939/TCT-CS

Chế độ ưu đãi xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền
(Địa chỉ: Khối phố 3, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

 

Trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền khiếu nại về việc được hưởng chế độ ưu đãi xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục-thể thao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường:

+ Tại Khoản 2, Điều 1 quy định:

“2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;”

+ Tại Điều 3 quy định:

“Điều 3. Cơ sở ngoài công lập

1. Cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.”

+ Tại Khoản 1, Điều 6 quy định:

“Điều 6. Giao đất, cho thuê đất:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo các hình thức:

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất;

c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

– Căn cứ Khoản 1, Điều 49, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“Điều 49. Hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

– Căn cứ khoản 1, Điều 2, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân:

– Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

– Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ sở ngoài công lập thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ phải là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Vì vậy, trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền là hộ kinh doanh, không có con dấu và tài khoản riêng nên không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để ông Nguyễn Minh Khôi và bà Đinh Thị Ngọc Hiền được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO