Hướng dẫn về lập hóa đơn tại Doanh nghiệp

05/07/2021 599 lượt xem    

Công văn 1983/CTHN-TTHT V/v: hướng dẫn về hóa đơn

Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn Xây dựng công trình hàng không ADCC
(Mã số thuế: 0100726483; Địa chỉ: số 180 đường Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội)

Huong-dan-ve-lap-hoa-don-tai-Doanh-nghiep

Trả lời công văn số 1077/TC-ADCC ngày 11/12/2020 của Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn Xây dựng công trình hàng không ADCC (sau đây gọi là Công ty) về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về lập hóa đơn tại doanh nghiệp như sau:

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Quy định về lập hóa đơn, chứng từ tại doanh nghiệp:

+ Tại Điều 59 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin; áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 1/7/2022.

2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ

Quyết định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

+ Tại Điều 60 quy định xử lý chuyển tiếp:

”1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử

Không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành; thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30/6/2022; và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về lập hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại doanh nghiệp:

+ Tại khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015) về nguyên tắc lập hoá đơn quy định:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động; (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+ Tại khoản 2 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015)

Quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn tại doanh nghiệp:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dich vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dich vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước; hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ; thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng; giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.”

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người “mua”; ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần; người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có); thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn ” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

+ Tại khoản 3 Điều 20 về xử lý đối với hoá đơn đã lập quy định:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót; thì người bán và người mua phải lập biên bản; hoặc có thoả thuận bằng văn bản chỉ rõ sai sót đồng thời người bán lấy hóa đơn điều chỉnh sai sót. 

Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…; tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).. ”

+ Tại khoản 1 Điều 25 về sử dụng hoá đơn của người mua hàng quy định:

“1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật

Để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số; hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu; và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật ”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Công ty phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ để giao cho người mua

Về nguyên tắc lập hoá đơn và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015) nêu trên.

2. Việc thiết lập hồ sơ, lập hoá đơn điều chỉnh giữa người bán và người mua

Đối với hoá đơn đã lập có sai sót được quy định tại khoản 3 Điều 20 “Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trích dẫn nêu trên và các văn bản pháp luật liên quan, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện lập hóa đơn theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn/ hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà .Nội trả lời để Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn Xây dựng công trình hàng không ADCC được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO