Chấp thuận các số hóa đơn là hợp lệ – người mua được kê khai thuế

05/07/2021 526 lượt xem    

Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020
V/v: chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chap-thuan-cac-so-hoa-don-la-hop-le-nguoi-mua-duoc-ke-khai-thue

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội
(Mã số thuế: 0101542792 Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 0408/CV-HRCC/2020 của Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội. Về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế GTGT và tính chi phí đầu vào.

Vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về hóa đơn hợp lệ và người mua kê khai như sau:

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị đinh số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC); về phát hành hóa đơn:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng HĐ cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn. (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

Tên đơn vị phát hành HĐ, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại HĐ, ký kiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số HĐ, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in HĐ (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ HĐ, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành HĐ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết.
 • Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành HĐ đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
 • Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành. Nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số HĐ chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành. Tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

+ Tại Điều 25 về sử dụng hóa đơn của người mua hàng:

“1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp

Theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.

2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:
 • HĐ mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng). Trừ các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 4 và Điều 24 Thông tư này.
 • HĐ ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
 • Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng. Quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.
 • HĐ không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 22 và Điều 23 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội thay đổi địa chỉ kinh doanh

(Địa chỉ cũ: “Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”. Địa chỉ mới: “Tầng 9, Tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam”) Nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội có nhu cầu sử dụng HĐ đã đặt in. Thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh địa chỉ đã in sẵn. Không gạch ngang địa chỉ cũ. Để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin. Tại thông báo phát hành HĐ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp khi lập hóa đơn Công ty đã gạch ngang địa chỉ cũ và đóng dấu địa chỉ mới lên HĐ

(Từ ngày 27/5/2020 đến ngày 03/7/2020; từ số 1869 đến số 2874, mẫu số 01GTKT2/005, ký hiệu HN/20P), để đơn giản thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận các HĐ nêu trên được kê khai thuế, từ lần lập HĐ sau, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn trên.

Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung ghi trên HĐ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
4.7/5 - (3 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
4.7/5 - (3 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO