Quy định về sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể có liên quan

10/08/2019 618 lượt xem    

Thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Những trường hợp cụ thể nào được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung và các trường hợp cụ thể như sau:

1. Hóa đơn được cho là bất hợp pháp là như thế nào?

Theo điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cụ thể như sau:

HĐ bất hợp pháp là hóa đơn giả. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

 •  Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn hoặc in, khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác .
 •  Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này. Nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.
 •  Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành. Nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa. Các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

 2. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Theo điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014. Quy định việc Sử dụng bất hợp pháp HĐ là việc:

 •  Lập khống hóa đơn. Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập. Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. (Trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán. Hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này).
 • Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách.
 • Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc.
 • Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên.
 • Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

3. Các trường hợp cụ thể nào được xác định là sử dụng bất hợp pháp HĐ?

 • Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
  Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
 •  Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ. Nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
 • Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
 • Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp HĐ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO