Hướng dẫn sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT quý IV/2013

26/12/2018 375 lượt xem    

Công văn số: 1338/TCT-KK

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT quý IV/2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 504/CT-KTT ngày 04/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc nhắc lại các công văn đã báo cáo và xin ý kiến lần 2, đề nghị Tổng cục Thuế sớm hướng dẫn giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có nội dung liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế năm 2013 tại Điểm 2a Công văn số 1779/CT-KK&KTT ngày 31/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ hoàn thuế GTGT quý IV/2013,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Công văn số 3614/BTC-PC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hướng dẫn:

“a) Trường hợp phát sinh số dư hạn mức cuối quý, cuối năm:

  • Số dư hạn mức cuối quý được chuyển sang quý sau trong năm để hoàn tiếp.
  • Số dư hạn mức hoàn thuế cuối năm không được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp. Thời hạn sử dụng hạn mức hoàn thuế GTGT là hết ngày 31/01 năm sau cho quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền đã ký đến hết ngày 31/12 năm trước. Số dư hạn mức của năm trước đến cuối ngày 31/01 năm sau bị huỷ bỏ.

b) Trường hợp phát sinh thiếu hạn mức cuối quý

  • Trường hợp thiếu hạn mức hoàn thuế cuối quý trong năm (trừ quý cuối cùng trong năm), cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh sử dụng hạn mức của quý sau (nếu đã được thông báo) để hoàn cho các quyết định hoàn thuế lập trong quý trước (Lệnh hoàn thuế được lập trong quý trước hoặc quý sau).”

Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 10/QĐ-TCT ngày 07/01/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao hạn mức chi hoàn thuế giá trị gia tăng quý I năm 2014, Quyết định số 231/QĐ-TCT ngày 13/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao bổ sung hạn mức chi hoàn thuế GTGT quý I năm 2014 và Quyết định số 609/QĐ-TCT ngày 21/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao hạn mức chi hoàn thuế GTGT quý II năm 2014 cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Đề nghị Cục Thuế sử dụng hạn mức hoàn thuế GTGT đã được giao theo các Quyết định trên để chi hoàn thuế cho người nộp thuế kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO