Hướng dẫn nộp thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

03/02/2018 861 lượt xem    

Về người nộp thuế và giá tính thuế TTĐB theo quy định hiện hành như thế nào? Thời gian nộp thuế TTĐB ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Hướng dẫn nộp thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC  theo Công văn Số: 3017/TCT-DNL ngày 05 tháng 07 năm 2016 v/v: Hướng dẫn thực hiện kê khai và nộp thuế TTĐB

1. Về người nộp thuế và giá tính thuế TTĐB và kiểm soát giá bán bình quân của “Cơ sở kinh doanh thương mại”.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về người nộp thuế TTĐB như sau:

“1. Người nộp thuế TTĐB là tổ chức, cá nhân có sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB…”

Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về giá tính thuế TTĐB như sau:

“b) Trường hợp cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng các loại), cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bán ra nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Trường hợp giá bán của cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng các loại) và giá bán của cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ) thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất và là cơ sở đầu tiên trong khâu lưu thông thương mại có hợp đồng mua bán hàng hóa với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc có hợp đồng mua bán hàng hóa với công ty mẹ, công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Công văn số 116/HABECO-TV ngày 02/3/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) đề nghị hướng dẫn thực hiện kê khai và hướng dẫn nộp thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Căn cứ vào các quy định nêu trên và qua nghiên cứu mô hình sản xuất kinh doanh của Habeco thì cơ sở sản xuất sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội khi tiêu thụ phải thực hiện tính, kê khai và nộp thuế TTĐB theo giá bán ra của Công ty bao tiêu sản phẩm nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

2. Về thời gian thực hiện kê khai nộp thuế TTĐB.

Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO