Hướng dẫn miễn tiền chậm nộp và nộp dần tiền thuế nợ

23/03/2018 515 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 253/KT-HS đề ngày 25/12/2014 của Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế và nộp dần tiền thuế nợ. Cụ thể nội dung xoay quanh về vấn đề miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác và nộp dần tiền thuế nợ khi không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần.

 Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề miễn tiền chậm nộp và nộp dần tiền thuế nợ. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 441/TCT-QLN, ngày 04/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

1. Về miễn tiền chậm nộp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156:

NNT có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Thời gian vừa qua, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp. Do vậy, trường hợp của Công ty Hương Sen không thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp.

2. Về nộp dần tiền thuế nợ

– Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì NNT thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào NSNN, trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; thủ trưởng CQT quản lý trực tiếp NNT giải quyết đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của NNT.

Căn cứ quy định nêu trên:

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Hương Sen liên hệ với Cục Thuế tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ được nộp dần tiền thuế nợ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO