Hướng dẫn kiểm tra và thông báo kê khai sai về thuế

29/07/2019 682 lượt xem    

HỖ TRỢ KIỂM TRA VÀ THÔNG BÁO KÊ KHAI SAI VỀ THUẾ

Kiểm tra Kiểm tra lỗi là bước quan trọng được thực hiện đầu tiên trước khi thực hiện bất kì công việc nào khác như: ghi, in hoặc kết xuất tờ khai. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tất cả các mục bắt buộc phải nhập đã được điền thông tin chưa? Đồng thời đối chiếu kiểm tra giữa các chỉ tiêu có đúng theo quy định kê khai không? Nếu có lỗi kê khai thì vẫn được ghi nhưng không thể in hoặc kết xuất tờ khai. Thông báo sai Nếu kê khai sai hệ thống sẽ thông báo có lỗi kê khai, tất cả các ô kê khai lỗi sẽ hiển thị với nền màu hồng và có một dấu đỏ phía góc trên bên phải . Khi đưa con chuột vào dấu đỏ này hệ thống tự hiển thị nội dung lỗi và hướng dẫn sửa. Hệ thống tự động nhảy về ô bị lỗi đầu tiên. Dưới đây là một ví dụ về thông báo lỗi:

Thực hiện các bước sau đây để sửa lỗi:

Bước 1: Đưa con chuột vào dấu màu đỏ để hệ thống hiển thị nội dung và hướng dẫn sửa lỗi

Bước 2: Thực hiện sửa lỗi, hãy bấm F1 nếu cần hướng dẫn chi tiết cho mục kê khai này.

Bước 3: Bấm nút “Ghi” hoặc “In” hoặc “Kết xuất” để hệ thống kiểm tra lại dữ liệu sau khi sửa.

Bước 4: Lặp lại các bước từ 1 đến 3 cho đến khi hệ thống không xuất hiện thông báo lỗi.

– Khi đó có thể In hoặc kết xuất tờ khai.   HƯỚNG DẪN SAO LƯU, PHỤC HỒI DỮ LIỆU VÀ KẾT XUẤT FILE PDF: http://kiemtoancalico.com/huong-dan-sao-luu-phuc-hoi-va-ket-xuat-du-lieu-ve-thue.html CHUYÊN MỤC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ: Tải phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO