Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ

09/01/2019 588 lượt xem    

Công văn số: 5837/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính.

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, Vụ Chính sách thuế đã có phiếu lấy ý kiến Tổng cục Thuế về vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ.

Ngày 10/12/2014, Tổng cục Thuế đã có Phiếu tham gia ý kiến số 9654 TCT-CS về nội dung nêu trên.

Hiện nay, Tổng cục Thuế nhận được

  • công văn số 4958/CT-THNVDT ngày 24/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nng,
  • công văn số 3012/CV-TCKT ngày 4/12/2014 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV,
  • công văn số 10/2014/CVHT ngày 26/10/2014 của Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam,
  • công văn số 21/2014-MD ngày 10/11/2014 của Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp

về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất tương tự nội dung vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen mà Vụ Chính sách thuế đang xử lý.

Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ chỉ quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, k cả thuế GTGT đầu vào không đưbồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT b tổn thất…”

Vướng mắc tại các công văn nêu trên có liên quan đến nội dung hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên.

Vì vậy, để việc xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế kính chuyển bản gốc các công văn nêu trên kèm theo hồ sơ để Vụ Chính sách thuế nghiên cứu, tng hợp báo cáo Bộ có hướng dẫn xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế kính chuyển./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO