Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào CT TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

13/03/2018 546 lượt xem    

Số: 2966/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 3971/CT-KTr1 ngày 01/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và Luật quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế là doanh nghiệp thành lập mới theo Giấy chứng nhận đầu tư số 313043000079 ngày 01/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2015 Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng (đã đăng ký với Cơ quan thuế) mang tên Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế (tiền thân của Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế) để thanh toán cho các hóa đơn GTGT mua hàng hóa dịch vụ thì Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 9, Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được xem xét khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO